Log på og få adgang til alle siderne:


Når du har registreret, modtager du en email med anvisninger til at aktivere dit login.

Midtbanen.dk er historien om Den sjællandske Midtbane og gengives her fuldstændig, som den blev fortalt af jernbanehistorikeren Peer Thomassen i sin bog MIDTBANEN, udgivet april 1977. 

I dag vil det formentlig kun være muligt at finde bogen antikvarisk, og da den så ubetinget står som den mest betydelige og komplette dokumentation over én af de største og mest skandaløse og fejlslagne samfundsinvesteringer i danmarkshistorien, har jeg følt det naturligt og nødvendigt, at gøre dens indhold tilgængelig for de trods alt stadig mange interesserede.

Jeg har været 100% tro imod P. Thomassens tekst, og har ikke forsøgt at opdatere eller langt mindre ændre hans historie; den holder stadig så fuldstændig, selv her mere end 40 år efter udgivelsen!

Midtbanens fire etaper markeret på Google Maps. 

 

Google Maps og Krak er det stadig forholdsvis nemt at finde spor i terrænet efter Midtbanen og, omend stedvis noget besværligt, følge dens forløb.

Endnu nemmere bliver det, hvis man kigger på et gammelt kort. Kraks online danmarkskort har en funktion, hvor man kan trække et kort fra 1954 hen over samme kort fra 2014. På eksemplet her fra området omkring Hvalsø er det nemt at følge den nedlagte Midtbane, der snor sig i S-form fra bunden til venstre mod toppen til højre. Undervejs krydser den Nordvestbanen, og løber derefter parallelt med denne ind mod Hvalsø station.